gesprek 2 - Mindopeners Werkwijze beeldmerk wit 10 % Mindopeners “Iedere klant is uniek.”

Aanpak

“Om ruimte te krijgen moet je ruimte geven.”

Mindopeners biedt altijd maatwerk toegespitst op je specifieke situatie. Hierdoor ziet ieder traject er weer anders uit. Afhankelijk van je situatie zal de insteek en de intensiteit van een traject verschillend zijn.

Leidende principes die kenmerkend zijn

Vraag achter de vraag: allereerst de situatie helder krijgen om vervolgens de stappen te kunnen zetten die nodig zijn om tot de juiste uitkomst te komen
Je komt niet verder met de inhoud dan het proces toelaat: niet alleen een goed plan, ook werken vanuit verbinding met jezelf en verbinding met elkaar zijn kritische succesfactoren
Alles hangt met alles samen: wees congruent in wat je zou willen dat er gaat gebeuren, in wat je doet en hoe je het doet.
Gelijke afstemming tussen denken, voelen en doen is nodig om tot excellente performance te komen
De ander heeft 100% gelijk over zijn beleving: focus op wat goed gaat, heb het goede gesprek en luister naar “wat schuurt”
De natuur biedt een spiegel en inspiratiebron voor ontwikkeling

Organisatie- en teamontwikkeling

Mindopeners werkt met de methoden en tools van het gedachtengoed van Impeccable Leadership© van Frits Philips jr. & Partners¹ en De zeven Wegwijzers voor Natuurlijk Leiderschap van de Verbeelders van Verandering. De leider staat voor de uitdaging om de doelen van de organisatie te verbinden met de persoonlijke doelen van zijn medewerkers. Dit vergt aandacht en ambacht.
De kern van Impeccable Leadership is het leiderschapsmodel¹. Dit model helpt leiders om inzicht te creëren in de relatie tussen ontwikkelingsfasen van het team en effectief leiderschapsgedrag. Elke fase vraagt om specifiek leiderschapsgedrag. Het model deelt dit onder in de vorm van rollen die bijdragen aan ontwikkeling en performance. Gedrag dat in de ene fase werkt, kan in een andere contraproductief blijken.
De zeven wegwijzers zijn bakens die je kunnen helpen om een antwoord te vinden op de vraag of het wel zo goed gaat in de organisatie als je zou willen. Hoe kan het in jouw organisatie, jouw team en met jouw leiderschap nog beter?
De zeven wegwijzers van Natuurlijk leiderschap² zijn:
Natuurlijke leiders gaan op reis met verbeeldingskracht
Natuurlijke leiders kennen de natuurlijke weg
Natuurlijke leiders zien het systeem
Natuurlijke leiders vertragen om te versnellen
Natuurlijke leiders kijken in de spiegel
Natuurlijke leiders kiezen hun rol
Natuurlijke leiders ontwikkelen hun innerlijk kompas
¹Wilmsen, Frits en Schaeffer, Nienke, Impeccable Leadership - een inspirerende en praktische methode voor leiderschapsontwikkeling, 2020
²Ter Weele, Erna en van Toor Margon, Wat je ziet doe je zelf – Zeven wegwijzers voor Natuurlijk Leiderschap, 2020

Theory U

Grondlegger van Theory U is Otto Scharmer, o.a. docent aan MIT Business School. Theory U is een gedachtengoed en een methodologie bruikbaar voor vernieuwing en fundamentele transformatie van mens en organisatie. Het benadert een vraagstuk op meerdere niveaus van betrokkenheid, waardoor het een verdieping van bewustzijn, het benutten van het intuïtief weten, co-creatie en collectieve wijsheid creëert. Het maakt leren vanuit de toekomst mogelijk, in plaats van leren vanuit het verleden.
Theory U geeft handvatten voor het ontwikkelen van persoonlijk leiderschap, het bouwen van lerende teams en het samen zoeken naar doorbraken in complexe vraagstukken en strategieontwikkeling.
De leiderschapsprogramma’s van de Foundation for Natural Leadership zijn gebaseerd op Theory U.

Klant- en medewerkersreizen

Niet alleen klanten maken een reis, de medewerker reist met hem mee. Zeker in dienstverlenende organisaties. Het verhaal van de medewerker, degene die de dienstverlening biedt is zeker zo relevant. Immers, ook klantcontact is een sociaal proces van interactie tussen mensen.
Klant- en medewerkersreizen brengt Mindopeners in kaart door middel van generatief onderzoek naar de impliciete behoeften en emoties. Je krijgt inzicht in de ervaringen van de klant met jouw organisatie, vanuit zijn leefwereld. Welke contactmomenten? Welke dienstverlening is waardevol, welke niet? In hoeverre voelt de klant zich gezien en gehoord? De medewerkersreis brengt de emoties, waarden en overtuigingen van de medewerker in beeld, die een rol spelen bij zijn handelen. Welke pijnpunten en versnellers in de organisatie ervaart de medewerker in zijn reis?
De reizen bieden je organisatie een spiegel en geven inzicht in sleutelmomenten en kiezels in de schoen. De medewerkersreis geeft ook inzicht in de persoonlijke drijfveren en de zingeving die medewerkers uit hun werk halen. Op basis van deze inzichten kun je met behulp van door Mindopeners aangereikte service design thinking technieken samen met je team op zoek gaan naar nieuwe bronnen van waarde voor jouw klant en versnellers voor de medewerker.

Netwerk van mindopeners

Mindopeners gelooft in samenwerking met verschillende partijen, ieder met hun eigen expertise, zodat jij de beste ondersteuning en begeleiding krijgt voor jouw specifieke situatie. Ook maakt dit opschaling naar grotere trajecten eenvoudig mogelijk. Mindopeners maakt onderdeel uit van een netwerk bestaande uit o.a. de volgende organisaties en personen:

Mijn hele werkende leven houd ik me al bezig met het klantgerichter of user centric krijgen van organisaties. Momenteel als bijzonder hoogleraar content marketing op de Universiteit van Amsterdam en programma directeur van de UvA Academy.

Prof. Dr. Ed Peelen

Wij zijn FP&P. Al sinds onze oprichting door Frits Philips jr. in 1983 sluiten wij mensen en organisaties aan op hun eigen bronnen van geluk en succes. Zodat we continu kunnen meebewegen op de ritmes van balans en disbalans.

Frits Philips jr. & Partners
Frits Philips jr. & Partners

The FNL believes it is time for a new form of leadership: Natural Leadership. By Natural Leadership, we mean the kind of leadership required to make today’s world more sustainable, both socially and ecologically. The kind of leadership required to discover the human potential that lies concealed within our organisations and ourselves.

Foundation for Natural Leadership
Foundation for Natural Leadership

Wij prikkelen de verbeeldingskracht, houden de spiegel voor en versterken de makersenenergie van jou en je team. Wie met ons op zoek gaat naar andere perspectieven, krijgt meer zicht op de gewenste veranderingen en op de weg daar naartoe. Zodat jouw organisatie kan groeien en van grotere betekenis kan zijn

Verbeelders van Verandering
Verbeelders van Verandering

Ben je nieuwsgierig wat Mindopeners voor je organisatie kan betekenen?

Neem dan contact op voor een vrijblijvende persoonlijke kennismaking.