Tafel - Mindopeners Diensten beeldmerk wit 10 % Mindopeners “De inhoud brengt je zover als het proces toelaat.”
Organisatieontwikkeling is een doorlopend proces van ritme, herhaling en herkenbaarheid om een duurzaam lerende organisatie vorm te geven. Het ontwikkelen van het interne kompas van de organisatie. Het stimuleren van lef en eigenwijsheid om te doen, te experimenteren en te leren. De balans vinden tussen reflectie in vertraging en resultaatgericht versnellen. Ontwikkeling van de benodigde competenties om te komen tot performance en succes.
Werken aan teamontwikkeling vergt vertragen om te kunnen versnellen. Het vergt aandacht en ambacht: Verkennen van het gedrag wat werkt en wat niet. Het effect van ongeschreven regels in de organisatie, het impliciete expliciet maken en het verdiepen van vaardigheden. Om zo te komen tot teams die zich blijven ontwikkelen en waarin teamleden steeds meer hun bijdrage aan het geheel leveren en daar afstemming op zoeken.
Beweging en vernieuwing start bij leiderschap. Ieders individuele leiderschap is een bijdrage aan het geheel. Het gedrag van de leider wordt bijna altijd gespiegeld door het team. Door je persoonlijk leiderschap te ontwikkelen kun je bewuster gaan handelen vanuit ratio en gevoel. Je ontwikkelt je innerlijk kompas en kunt vanuit kracht betere, duurzame resultaten leveren. Dit is de basis om anderen te kunnen betrekken bij het realiseren van doelen.

Alles hangt met alles samen.

Organisatie-, team-, en leiderschapsontwikkeling zijn nauw met elkaar verbonden. Verdiep de verbinding met jezelf, met de ander en met de inhoud.
Een geïntegreerde aanpak is essentieel om daadwerkelijk tot duurzame waardecreatie te komen. Toch kan afhankelijk van jouw specifieke situatie en behoeften de aanleiding om met Mindopeners te gaan werken verschillend zijn. In haar dienstverlening maakt Mindopeners daarom onderscheid naar organisatieontwikkeling, teamontwikkeling en leiderschapsontwikkeling.
Belangrijke leidraad is dat Mindopeners samen met jou zal starten met het verkennen van de vraag achter de vraag: Voor welk probleem is dit een oplossing? Kunnen we de vraag op een hoger niveau formuleren? Wat heeft de hoogste prioriteit? Wie stelt de vraag, wie is de eigenaar? En wie zijn de andere stakeholders?

Organisaties komen bij Mindopeners onder anderen met de volgende vragen:
Er speelt veel binnen en buiten onze organisatie. We willen voor de komende jaren een heldere visie en strategie bepalen en tegelijkertijd eigenaarschap en draagvlak creëren, hoe doen we dat?
We zijn kortgeleden gefuseerd. Hoe creëren we één organisatie met dezelfde kernwaarden, strategie, cultuur, werkwijze?
We willen meer klantgericht gaan werken in de gehele organisatie, hoe doen we dat?
We willen innoveren, hoe benutten we de innovatiekracht van al onze mensen?
We leven onze ambitie niet, wat kunnen we doen?
Hoe kunnen we pro-actiever worden en effectiever samenwerken?
Wij geloven in de kracht van onze medewerkers. Hoe kunnen we faciliteren dat onze mensen zich blijven ontwikkelen, leren en groeien?
We willen een beweging creëren naar andere manier van werken: anders doen, denken en ander gedrag. Hoe doen we dat?
Deze tijd vraagt om vernieuwing, maar wat en hoe precies?
Hoe houden we verbinding met onze mensen in deze tijd?

“People support what they create.”

“De inhoud brengt je zover als het proces toelaat.”

Organisaties groeien als mensen groeien.”

Ben je nieuwsgierig wat Mindopeners voor je organisatie kan betekenen?

Neem dan contact op voor een vrijblijvende persoonlijke kennismaking.