Tafel 5 - Mindopeners beeldmerk wit 10 % Mindopeners Logo met payoff wit

Privacy statement

Verwerking van gegevens (algemeen)

Wij respecteren de privacy van alle klanten, contactpersonen en gebruikers van de website. Wij dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie (persoonsgegevens), die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld en uitsluitend wordt gebruikt voor de in dit privacybeleid vermelde doeleinden. Deze privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op de diensten van Mindopeners. Je dient je ervan bewust te zijn dat wij niet verantwoordelijk zijn voor het privacybeleid van andere sites, die via een link op onze website bereikbaar zijn. Je hebt te allen tijde de mogelijkheid ons te verzoeken om je persoonsgegevens in te zien, te veranderen, of te verwijderen. Ook kun je bij het versturen van een digitale nieuwsbrief altijd aangeven of je al dan niet uit de mailinglijst wilt worden gehaald. In het geval je een verzoek hebt over jouw persoonsgegevens, kun je contact met ons opnemen, onze contactgegevens staan onderaan dit privacybeleid.

Doeleinden verwerking persoonsgegevens

Wij verwerken persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

- Als je het contactformulier op onze website invult: om jouw vraag in behandeling te nemen en daar op te kunnen reageren.
- Als u bent aangemeld voor de nieuwsbrief: om onze nieuwsbrief per e-mail op te sturen.
- Als je een klant bent of een contactpersoon bij een klant: om met je te kunnen communiceren, om de overeenkomst (opdracht) met jou of met de organisatie waarvoor je werkt te kunnen uitvoeren, om een commerciële relatie met je te onderhouden, om kennis met je te delen, om te voldoen aan verplichtingen rond de financiële administratie.
- Als je een andere contactpersoon bent, zoals van een leverancier: om met u te kunnen communiceren, om te voldoen aan verplichtingen rond de financiële administratie.
- Gegevens die worden verzameld met cookies worden verwerkt voor de hieronder, bij ‘cookies’, weergegeven doeleinden.

Sommige gegevens zijn noodzakelijk om met jou een overeenkomst aan te kunnen gaan en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, zonder deze gegevens kunnen wij de overeenkomst niet met je aangaan.

Rechtsgrond verwerking persoonsgegevens

Wij verwerken jouw persoonsgegevens op grond van de volgende rechtsgronden:

- Omdat het noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij je partij bent of om op jouw verzoek voor de sluiting van de overeenkomst maatregelen te nemen;
- Omdat het noodzakelijk is om te voldoen aan op ons rustende wettelijke verplichtingen, waaronder die met betrekking tot het bijhouden van een financieel administratie
- Omdat het noodzakelijk is voor onze gerechtvaardigde belangen of die van een derde en jouw belangen niet zwaarder wegen, deze belangen zijn samengevat: het belang om met je te kunnen communiceren, het belang om met onze opdrachtgevers over jou te kunnen communiceren en onze financiële vergoeding af te handelen, om de overeenkomst met onze opdrachtgevers uit te kunnen voeren, om een (commerciële) relatie met je te onderhouden, om een contactpersonenadministratie bij te houden;
- Op basis van jouw toestemming, als je deze ons in specifieke gevallen geeft. De toestemming kun je weer intrekken, de intrekking geldt dan voor de toekomst.

Verstrekking aan derden

Voor het verwerken van persoonsgegevens kan Mindopeners gebruikmaken van andere dienstverleners. Deze dienstverleners kunnen optreden als verwerker. Zij mogen de persoonsgegevens in dat geval uitsluitend in onze opdracht verwerken in overeenstemming met de doeleinden waarvoor de gegevens verkregen zijn. Mindopeners sluit met deze verwerkers een verwerkersovereenkomst. De verwerkers zijn in Nederland gevestigd, met uitzondering van Google (zie hierna).

Bij het plaatsen van cookies (zie daarover hieronder meer, bij ‘cookies’) worden gegevens gedeeld met partijen die de cookies plaatsen, waaronder Google.

Daarnaast moeten wij gegevens verstrekken aan onze in Nederland gevestigde boekhouder/accountant, het gaat daarbij om beperkte persoonsgegevens die in de financiële administratie voorkomen.

Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die door de internetbrowser op jouw computer worden geplaatst. Via deze website worden de volgende soorten cookies geplaatst:

A. Functionele cookies

Deze cookies worden gebruikt om de website gebruiksvriendelijker te maken door bepaalde gebruikersvoorkeuren op te slaan. Bijvoorbeeld om te onthouden dat je bepaalde pagina’s reeds bekeken hebt of om bepaalde voorkeuren voor de weergave vast te houden. Deze cookies worden gedurende 12 maanden opgeslagen.

B. Cookies voor website-analyse

Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de ‘Analytics’-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Jouw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Privacy Shield principes. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens. Voor meer informatie kunt u de Privacy Shield website raadplegen. Deze cookies worden gedurende 24 maanden opgeslagen.

C. Google Maps

Deze website maakt gebruik van de dienst Google Maps. Hiermee kan een geografische kaart worden weergegeven op websites. Ook kunnen hiermee routebeschrijvingen worden gemaakt. Bij het gebruik van Google Maps worden verschillende cookies gezet, bijvoorbeeld om het zoomniveau te onthouden.

De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Jouw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Privacy Shield principes. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens. Voor meer informatie kunt u de Privacy Shield website raadplegen. Deze cookies worden gedurende 24 maanden opgeslagen.

Aan- en uitzetten van cookies en verwijderen daarvan

Alle browsers bieden de mogelijkheid om in de instellingen of opties aan te geven in hoeverre je cookies toestaat. Als je deze instellingen niet kunt vinden, kun je de helpfunctie van jouw browser raadplegen. Via jouw browser kun je ook de huidige cookies op jouw computer bekijken en eventueel verwijderen. Zonder cookies kunnen sommige functies van deze website mogelijk minder goed of helemaal niet werken.

Bewaartermijnen

Gegevens die wij ontvangen via het contactformulier bewaren we in principe een jaar, of langer als dat noodzakelijk is, bijvoorbeeld omdat wij een overeenkomst met jou, of jouw organisatie aangaan.

Jouw e-mailadres blijft in ons nieuwsbriefbestand staan totdat je je voor de nieuwsbrief afmeldt.

Cookies worden opgeslagen gedurende de hiervoor, bij ‘cookies’ aangegeven perioden.

Vragen over privacy?

Je hebt onder andere het recht om inzage te vragen in jouw persoonsgegevens, om te vragen om rectificatie, beperking of verwijdering daarvan, het recht om bezwaar te maken tegen een verwerking en – indien van toepassing – het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Daarnaast heb je het recht een klacht in te dienen bij de privacy-toezichthouder. In Nederland is dat de Autoriteit Persoonsgegevens.

Voor verzoeken over jouw persoonsgegevens kun je contact met Mindopeners opnemen via onderstaande contactgegevens. Wij willen je vragen dit verzoek zoveel mogelijk te specificeren, om je zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn. Het kan zijn dat we bepaalde verzoeken weigeren, we zullen je dit dan laten weten.

Indien je vragen of opmerkingen hebt betreffende het privacybeleid, dan kun je deze ook richten aan onderstaand adres.

Mindopeners B.V. – info@mindopeners.eu

Wijziging van dit privacy beleid

Mindopeners behoudt zich het recht voor om te allen tijde dit privacybeleid te wijzigen. Dit privacy statement is voor het laatst gewijzigd op 01012021.