Boswandeling 1 - Mindopeners Logo met payoff wit beeldmerk wit 10 % Mindopeners

“Als je je focust op resultaat laat je succes liggen.”

Duurzame waardecreatie vergt verder kijken dan korte termijn focus op rendement en kritieke prestatie indicatoren. De huidige snelle veranderingen in onze maatschappij vragen om veerkrachtige organisaties, die doorvoelen waar ze voor staan en in staat zijn pro-actief te handelen.
Mindopeners kijkt op een andere wijze naar strategie-, organisatie- en mensontwikkeling. Als je weet waar je voor staat kun je de context van je organisatie beter begrijpen, je strategie bepalen en de benodigde competenties ontwikkelen. Dit is een continu proces en vergt een lerende organisatie, waarin mensen onderling verbonden zijn en zich blijven ontwikkelen. Zo kom je samen “in een flow” ontwikkel je creativiteit, kom je tot excellente performance en heb je plezier.
Een strategisch plan vanuit hoofd en hart is de sleutel tot succes. De voorwaarde voor een succesvolle organisatie is een strategie die door iedereen binnen de organisatie werkelijk wordt gevoeld en uitgedragen. Vanuit verbinding, creativiteit en commitment. Waardoor het geheel meer wordt dan de som der delen.
Een organisatie is een economisch systeem en een organische eenheid van mensen, ieder met hun eigen verhaal en gezamenlijk met het verhaal van de organisatie.
Organisatieontwikkeling is een doorlopend proces van ritme, herhaling en herkenbaarheid om een duurzaam lerende organisatie vorm te geven.
Mensontwikkeling gaat over ieders individuele leiderschap en bijdrage aan het geheel. Leiderschap is van iedereen. Het is een innerlijk proces dat zich sociaal manifesteert. Door meer verbinding met jezelf ontwikkel je je vermogen om je volle potentie te leven.

Focus op de juiste plek

Mindopeners kijkt allereerst naar wat organisaties werkelijk drijft in plaats van puur te focussen op inhoudelijke en instrumentele aansturing. Dit is een proces van vertragen en versnellen, iedere keer weer. Door te vertragen ontstaat er ruimte voor reflectie op kernwaarden en hun relatie tot de strategie- en organisatieontwikkeling. Je ontwikkelt als organisatie een innerlijk kompas, dat je helpt op koers te blijven bij snel veranderende omstandigheden. Zodat je kunt versnellen en duurzame waarde kunt creëren voor klanten, medewerkers en maatschappij.
Mindopeners ondersteunt en begeleidt organisaties bij hun strategie-, organisatie en mensontwikkeling. Zij doet dit door de inhoudelijke kant van strategieontwikkeling te integreren met de menselijke kant. Organisaties groeien als mensen groeien. Leiderschapsontwikkeling is hierbij een onontbeerlijk element. Het vraagt om verbinding met jezelf, met de ander en met de inhoud.

Logica brengt je van A naar B, verbeelding brengt je overal.” (Albert Einstein)

Ben je nieuwsgierig wat Mindopeners voor je organisatie kan betekenen?

Neem dan contact op voor een vrijblijvende persoonlijke kennismaking.

Feedback

Lees wat klanten over Mindopeners zeggen