Boswandeling 1 - Mindopeners beeldmerk wit 10 % Mindopeners

“Als je je focust op resultaat laat je succes liggen.”

Ben je op zoek naar duurzame waardecreatie? Halen jullie wel de resultaten, maar komen jullie niet tot excellente performance? Worden de gewenste veranderingen geïmplementeerd, maar komt de werkelijke transformatie niet tot stand? Wordt er functioneel samen gewerkt, maar ontbreekt de onderlinge verbinding?
Mindopeners is niet alleen van een goed plan, ook van een goed team.

Excellente performance ontstaat als je strategie en business plan geïntegreerd zijn met een manier van werken die de innovatiekracht en veerkracht van de medewerkers vergroot. Als mensen onderling verbonden zijn en zich blijven ontwikkelen kom je samen “in een flow”, ontwikkel je creativiteit, creëer je duurzame waarde en, zeker zo belangrijk, heb je plezier in het werken met elkaar.

Organisatieontwikkeling is een doorlopend proces van ritme, herhaling en herkenbaarheid om een duurzaam lerende organisatie vorm te geven. Het ontwikkelen van het interne kompas van de organisatie. Het stimuleren van lef en eigenwijsheid om te doen, te experimenteren en te leren. De balans vinden tussen reflectie in vertraging en resultaatgericht versnellen. Ontwikkeling van de benodigde competenties om te komen tot performance en succes.
Werken aan teamontwikkeling vergt vertragen om te kunnen versnellen. Het vergt aandacht en ambacht: Verkennen van het gedrag wat werkt en wat niet. Het effect van ongeschreven regels in de organisatie, het impliciete expliciet maken en het verdiepen van vaardigheden. Om zo te komen tot teams die zich blijven ontwikkelen en waarin teamleden steeds meer hun bijdrage aan het geheel leveren en daar afstemming op zoeken.
Beweging en vernieuwing start bij leiderschap. Ieders individuele leiderschap is een bijdrage aan het geheel. Het gedrag van de leider wordt bijna altijd gespiegeld door het team. Door je persoonlijk leiderschap te ontwikkelen kun je bewuster gaan handelen vanuit ratio en gevoel. Je ontwikkelt je innerlijk kompas en kunt vanuit kracht betere, duurzame resultaten leveren. Dit is de basis om anderen te kunnen betrekken bij het realiseren van doelen.

Focus op de juiste plek

Mindopeners kijkt allereerst naar wat organisaties werkelijk drijft in plaats van puur te focussen op inhoudelijke en instrumentele aansturing. Dit is een proces van vertragen en versnellen, iedere keer weer. Door te vertragen ontstaat er ruimte voor reflectie op kernwaarden en hun relatie tot de strategie- en organisatieontwikkeling. Je ontwikkelt als organisatie een innerlijk kompas, dat je helpt op koers te blijven bij snel veranderende omstandigheden. Zodat je kunt versnellen en duurzame waarde kunt creëren voor klanten, medewerkers en maatschappij.

Mindopeners ondersteunt en begeleidt organisaties bij hun strategie-, organisatie en mensontwikkeling. Zij doet dit door de inhoudelijke kant van strategieontwikkeling te integreren met de menselijke kant. Organisaties groeien als mensen groeien. Leiderschapsontwikkeling is hierbij een onontbeerlijk element. Het vraagt om verbinding met jezelf, met de ander en met de inhoud.

Logica brengt je van A naar B, verbeelding brengt je overal.” (Albert Einstein)

Ben je nieuwsgierig wat Mindopeners voor je organisatie kan betekenen?

Neem dan contact op voor een vrijblijvende persoonlijke kennismaking.

Feedback

Lees wat klanten over Mindopeners zeggen