Tafel - Mindopeners Diensten beeldmerk wit 10 % Mindopeners “De inhoud brengt je zover als het proces toelaat.”
Een strategisch plan vanuit hoofd en hart is de sleutel tot succes. De voorwaarde voor een succesvolle organisatie is een strategie die door iedereen binnen de organisatie werkelijk worden gevoeld en uitgedragen. Vanuit verbinding, creativiteit en commitment. Waardoor het geheel meer wordt dan de som der delen.
Een organisatie is een economisch systeem en een organische eenheid van mensen, ieder met hun eigen verhaal en gezamenlijk met het verhaal van de organisatie. Organisatieontwikkeling is een doorlopend proces van ritme, herhaling en herkenbaarheid om een duurzaam lerende organisatie vorm te geven.
Mensontwikkeling gaat over ieders individuele leiderschap en bijdrage aan het geheel. Leiderschap is een innerlijk proces dat zich sociaal manifesteert. Door meer verbinding met jezelf ontwikkel je je vermogen om je volle potentie te leven.

Alles hangt met alles samen.

Strategie-, organisatie- en mensontwikkeling zijn nauw met elkaar verbonden. Alles hangt met alles samen. Een geïntegreerde aanpak is essentieel om daadwerkelijk tot een duurzaam resultaat te kunnen komen. Toch kan afhankelijk van jouw specifieke situatie en behoeften de aanleiding om met Mindopeners te gaan werken verschillend zijn. In haar dienstverlening maakt Mindopeners daarom onderscheid naar strategieontwikkeling, organisatieontwikkeling en mensontwikkeling.
Belangrijke leidraad is dat Mindopeners samen met jou zal starten met het verkennen van de vraag achter de vraag: Voor welk probleem is dit een oplossing? Kunnen we de vraag op een hoger niveau formuleren? Wat heeft de hoogste prioriteit? Wie stelt de vraag, wie is de eigenaar? En wie zijn de andere stakeholders?
Organisaties komen bij Mindopeners onder anderen met de volgende vragen:
Er speelt veel binnen en buiten onze organisatie. We willen voor de komende jaren een heldere visie en strategie bepalen en tegelijkertijd eigenaarschap en draagvlak creëren, hoe doen we dat?
We zijn kortgeleden gefuseerd. Hoe creëren we één organisatie met dezelfde kernwaarden, strategie, cultuur, werkwijze?
We willen meer klantgericht gaan werken in de gehele organisatie, hoe doen we dat?
We willen innoveren, hoe benutten we de innovatiekracht van al onze mensen?
We leven onze ambitie niet, wat kunnen we doen?
Hoe kunnen we pro-actiever worden en effectiever samenwerken?
Wij geloven in de kracht van onze medewerkers. Hoe kunnen we faciliteren dat onze mensen zich blijven ontwikkelen, leren en groeien?
We willen een beweging creëren naar andere manier van werken: anders doen, denken en ander gedrag. Hoe doen we dat?
Deze tijd vraagt om vernieuwing, maar wat en hoe precies?
Hoe houden we verbinding met onze mensen in deze tijd?

“People support what they create.”

“De inhoud brengt je zover als het proces toelaat.”

Organisaties groeien als mensen groeien.”

Ben je nieuwsgierig wat Mindopeners voor je organisatie kan betekenen?

Neem dan contact op voor een vrijblijvende persoonlijke kennismaking.